جزییات خبر

گزارش تصویری بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم

گزارش تصویری بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم
(پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰) ۱۵:۱۷

گزارش تصویری بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم


بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 13
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 12
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 11
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 10
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 9
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 8
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 7
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 6
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 5
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 4
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 3
بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 2بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید - روز دوم 1
(پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰) ۱۵:۱۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید