جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم
(دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹) ۱۱:۵۵

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم

تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 22
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 21
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 20
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 19
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 18
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 17
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 16
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 15
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 14
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 13
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 12
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 11
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 10
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 8
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 7
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 4
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 3
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 1

عکس: حسین رضایی

(دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹) ۱۱:۵۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید