جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم

تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 22
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 21
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 20
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 19
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 18
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 17
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 16
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 15
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 14
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 13
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 12
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 11
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 10
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 8
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 7
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 4
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 3
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم 1

عکس: حسین رضایی

(دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹) ۱۱:۵۵پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید