سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور

دستورالعمل حمایت از سمینارهای علمی در شرکت ملی گاز ایران

گردش کار داوری مقالات علمی در زمینه‌های مورد نیاز صنعت گاز

نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

فرم گزارش اختراع

دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه‌های پژوهشی در شرکت ملی گاز ایران

دستورالعمل تشکیل کارگروه تسهیلگران طرحها و فرایندهای پژوهش و فناوری صنعت نفت

آیین‌نامه اخذ مجوز جهت انتشار مقالات

دستورالعمل بررسی و تصویب طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی و مراحل انتخاب واحد پژوهی در شرکت ملی گاز ایران

آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت

آیین‌نامه اجرایی شورای پژوهشی در شرکت ملی گاز ایران

مصادیق هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی

آیین‌نامه تشکیل و اختیارات شورای پژوهش شرکت‌های تابعه و مناطق عملیات انتقال گاز

دستورالعمل حمایت از تألیف کتب علمی در زمینه‌های مورد نیاز صنعت گاز

دستورالعمل حمایت از تألیف مقالات علمی در زمینه‌های مورد نیاز صنعت گاز

دستورالعمل بازدید اساتید، متخصصان و دانشجویان از صنعت گاز کشور

آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت

آیین‌نامه اجرایی طرح اینترنشیپ در شرکت ملی گاز ایران

فرم پیشنهاد پروژه جهت اجرا در قالب طرح اینترنشیپ

فرم اختتام پروژه طرح اینترنشیپ

متن قرارداد پروژه در قالب طرح اینترنشیپ

دستورالعمل مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و نحوه هزینه کردن اعتبارات طرح‌ها/پروژه‌های پژوهش و فناوری

فرم اخذ مجوز جهت ارسال مقاله

فرم اعلام انتشار مقاله در نشریات و یا همایش‌ها برای کارکنان شرکت ملی گاز ایران

فرم قرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی

دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری

آیین‌نامه و روند اجرایی حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در شرکت ملی گاز ایران

فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فنی مهندسی

فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه منابع انسانی

پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

نمونه فرم تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها