پژوهش و فناوری درشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نقشه ایران پژوهش

پژوهش و فناوری در صنعت نفت و گاز به عنوان یک فرآیند پشتیبان با هدف حمایت از تولید پایدار تعریف می گردد. مساله مدیریت پژوهش و فناوری برای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در دستیابی به افق چشم انداز 1404، موضوعی بسیار با اهمیت است. یکی از لوازم کلیدی تحقق اهداف بلند مدت و استراتژیک مجتمع، دارا بودن نگرش سیستماتیک و فعالانه به مقوله پژوهش و فناوری به عنوان عامل ایجاد کننده مزیت، بهبود دهنده بسیاری از فرآیندها، ارائه راه حل در زمینه رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی، کاهنده هزینه‌ها و ایجاد کننده ارزش افزوده است
واحد پژوهش و فناوری می‌کوشد تا از طریق ارتباط نزدیک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور بین بخش‌های تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی هماهنگی بیشتری ایجاد نماید.
حمایت از افراد مخترع و مبتکر و استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه تکنولوژی و به کارگیری استعدادهای بالقوه کشور در ارتباط با ایجاد و انتقال تکنولوژی از جمله‌ی دیگر اهداف و وظایف مهم این واحد به شمار می‌آید.
پژوهش و فناوری با هدف پشتیبانی از تولید پایدار از طریق تعریف پروژه های پژوهشی کاربردی به منظور رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی، افزایش بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی، حفاظت صنعتی، زیست محیطی و نظایر آن و به روز نمودن این فعالیتها در تعامل با پیشرفت علوم و فناوری و کاهش وابستگی به خارج از کشور صورت می گیرد.

جایگاه پژوهش و فناوری در اقتصاد دانش محور

میان پژوهش، فناوری و توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور ارتباط سه جانبه ی معناداری برقرار است. صنعتی شدن صنایع راهبردی مانند نفت و گاز، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در کشور را به همراه خواهد داشت. پیروی از این الگو توسط کشورهای در حال توسعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پژوهش به عنوان عاملی تصمیم‌ساز می‌تواند در امر فرآیندهای پالایشی، ساخت مواد شیمیایی و کاتالیست‌ها و حتی طراحی واحدهای نو، نقشی مؤثر ایفا نماید. با قاطعیت باید پذیرفت که کلید توسعه فناوری و خوداتکایی در ساخت تجهیزات و مواد داخل کشور، در پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای نهفته است.