شرح وظایف

مدیریت افکار عمومی و تسهیل ارتباطات در سازمان‌ها به منظور پیشبرد اهداف یک سازمان نقش بسیار مهمی ارائه می‌کند. بهبود کمی و کیفی فعالیتهای سازمان، افزایش بهره‌وری از امکانات و نیروی انسانی در سایه انعکاس فعالیتهای سازمان با جامعه و بهره گیری از امکانات و قابلیت‌های اجتماع و مشارکت عمومی افراد آن می‌باشد. در این راستا روابط عمومی‌ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان حلقه ارتباطی سازمان‌ها با جامعه نقش بسیار مهمی دارند لذا هر چه  این حلقه ارتباطی گسترده تر و محکم تر باشد، به همان اندازه سازمان در پیشبرد اهداف و فعالیتهای خود موفق تر خواهد بود.

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با توجه به اهمیت بالای میدان مشترک پارس جنوبی به ‌عنوان بزرگترین میدان گازی مستقل جهان و حوزه مشترک و رقابتی ایران و قطر، وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهمی را برعهده دارد که در راستای چشم انداز، ماموریت‌ها و نقشه استراتژی مجتمع گاز پارس جنوبی اقدام به برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های متناسب با آن می‌نماید.

بیانیه مأموریت «حوزه روابط عمومی»

روابط عمومی مجتمع پارس جنوبی می‌کوشد تا از طریق اطلاع رسانی، مدیریت افکار عمومی و جلب مشارکت موجب ارتقای شهرت سازمانی و ارتباطات اثربخش با ذی‌نفعان خود شود

اهداف استراتژیک

·       ارتقای تعالی روابط عمومی

·       ارتقای اثربخشی تعاملات و ارتباطات درون سازمانی

·       ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی

·       ارتقای شهرت سازمانی

·       ارتقای اثربخشی فعالیت‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی

·       ارتقای اثربخشی فعالیت‌های رسانه‌ای

·       توسعه برونسپاری فعالیت‌های تخصصی روابط عمومی