مجتمع گاز پارس جنوبی/مدیریت ها/برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی

واحد برنامه‌ریزی و روشهای تعمیراتی ستاد(Methods) زیر مجموعه مدیریت تعمیرات ستاد می‌باشد و مشتمل بر چهار بخش مهندسی، برنامه‌ریزی، پایش وضعیت و مدیریت مکانیزه نت می‌باشد.

شرح وظایف:

·       تهیه دستورالعمل‌های اجرایی جهت پیاده سازی سیستم‌های PM Optimization و RCM

·       تهیه سیاستها و استراتژی کلان نت برای تجهیزات و ماشین آلات به عنوان رکن ابتدایی حفاظت از تجهیزات پالایشگاهی

·       ارزیابی سیستم‌های نت و دارایی‌های فیزیکی پالایشگاه‌های مجتمع بصورت ادواری

·       ارزیابی بسطح بلوغ مدیریت پروزه تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها و تدوین برنامه‌های بهبود

·       برنامه‌ریزی کلان تعمیرات اساسی مجتمع و پایش و تحلیل فرایند کلی آن

·       تعیین، شناسایی و تهیه دستورالعمل محاسبه شاخص‌های KPI جهت کنترل عملکرد سیستم‌های نت و ابلاغ به پالایشگاه‌ها

·       اجرای عملیاتRCA (Root Cause Analysis) در راستای جلوگیری از تکرار خرابی‌های ماشین‌آلات

·       تهیه دستورالعمل بهبود نیروی انسانی از طریق نیاز سنجی آموزش نیروی انسانی، تخصصی نمودن وظایف، پیاده‌سازی MQM(Maintenance Quality Management) در جهت کاهش خرابی‌های ناشی از خطای نیروی انسانی

·       تدوین و ارائه زمان‌بندی تعمیرات اساسی و برنامه‌های کلان واحدهای مختلف مدیریت تعمیرات و پایش آن

·       ایجاد و یکپارچه سازی بانک  اطلاعاتی تخصصیCBM)  پایش وضعیت پالایشگاه‌ها

·       مدیریت جامع روانکاری شامل: خود ارزیابی مدیریت جامع روانکاری، راهکارهای کنترل کاهش عمر روانکارها و تجهیزات مرتبط با آنها، بهترین راهکار برای انبارش و توزیع روانکارها، مراحل گام به گام در پیاده سازی موفق برنامه آنالیز روغن

·       تعیین روشها و راهکارهای تعیین شدت عیب در بررسی ارتعاشات تجهیزات حساس، تدوین و ارائه دستوالعمل استفاده از تکنیک آنالیز مودال و کاربردهای عملی آن در عیب‌یابی شامل شناسائی فرکانس‌های طبیعی سازه‌های تجهیزات و تشخیص تطبیق فرکانس‌های ارتعاشی ناشناخته با فرکانس‌های طبیعی، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی جهت استفاده از تکنیک ترموگرافی در نقاط حساس به کمک دوربین‌های ترموگرافی و نرم افزار آن به منظور عیب‌یابی پیشگیرانه تجهیزات صنعتی، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی جهت استفاده از تکنیک آنالیز صدا و کاربرد آن در تشخیص عیوب تجهیزات دوار تدوین نحوه اجرایPerformance Test  برای توربوکمپرسورها و توربو ژنراتورهای مجتمع

·       مشاوره در انتخاب نرم افزار CMMS پالایشگاه‌های جدید التأسیس و نظارت بر اجرای عملیات جمع آوری اطلاعات بر اساس استانداردهای ISO 14222  و IEC60300   و همچنین بر اساس دستورالعمل کمیته نت وزارت نفت

مأموریت:

 سیاست گذاری، برنامه‌ریزی یکپارچه و بهبود سیستم نت موجود از طریق چرخه PDCA (Plan-Do-Check-Action)