شرح وظایف:

·       سرپرستی و نظارت بر تعقیب دعاوی له و علیه شرکت اعم از حقوقی، دعاوی، اراضی، کیفری و تهیه لوایح قانونی و حضور در جلسات و مراجع قضایی به منظور دفاع از حقوق و منافع شرکت

·       نظارت  بر رسیدگی گزارشات و اصله از طرف نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، حسابرسی داخلی و سایر نهادهای دیگر و تمهید لوایح و پاسخگویی به گزارشات

·       همکاری با بازرسان و حسابرسان به منظور دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز جهت حسن انجام مأموریت ایشان

·       نظارت و سرپرستی بر جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به قوانین، مقررات،  مصوبات و دستورالعمل‌های داخلی و بین المللی در خصوص موضوع فعالیتهای شرکت از طریق دسترسی به مأخذ رسمی شبکه‌های اینترنتی و کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای

·       نظارت بر کنترل و بررسی مذاکرات قراردادی(اجرایی، پیمانکاری، بیمه و...) و درصورت لزوم شرکت در جلسات مذاکره بمنظور توجیه مواضع حقوقی و سیاست‌های شرکت ملی گاز ایران در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

·       نظارت بر پیگیری ارتباط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی در مورد چگونگی شمول قانون مالیات‌های مستقیم و حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بر پیمان‌های داخلی و خارجی شرکت

·       نظارت، سرپرستی و اظهار نظر در مورد مسائل حقوقی که به نحوی مرتبط با عملیات شرکت باشند و ارائه خدمات حقوقی به مدیریت‌ها و پالایشگاه‌های مجتمع

·       همکاری و ارائه راهنمایی‌های لازم به مدیران و مسئولیت در خصوص مسائل حقوقی در قراردادها و امور بازرگانی و همچنین اصلاح و بهبود روش‌ها، مقررات و دستور العمل‌ها

·       حمایت قضائی از مدیران در مراجع قضائی درخصوص وظایف شغلی در جرائم غیر عمد