مجتمع گاز پارس جنوبی/مدیریت ها/فناوری ارتباطات و اطلاعات

 چشم‌انداز فناوری ارتباطات و اطلاعات:

استقرار سیستم‌های یکپارچه، امن و پایدار، در کلاس جهانی برای نیل به تعالی عملیاتی

 

بیانیه چشم انداز:

ما  در  پی آن هستیم  که  حوزه  فناوری ارتباطات و اطلاعات مجتمع را ارتقا داده و با بکارگیری زیر ساختهای امن، یکپارچه و پایدار در تراز جهانی، استفاده از توان فنی شرکتهای توانمند ایرانی  و  بین‌المللی، به ‌کارگیری  استانداردها و  به‌ روش‌های حاکمیتی و مدیریتی بین‌المللی و استقرار سیستم‌های یکپارچه و  هوشمند،  فرایندهای کسب و کار  را متعالی نموده  و  ورود کسب و کار به انقلاب صنعتی چهارم را تسهیل نماییم.

 

  مأموریت فناوری ارتباطات و اطلاعات:

توانمند سازی کسب‌ و کار با بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری‌های نوین برای نیل به تحول دیجیتال

 

 

بیانیه مأموریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:

فناوری ارتباطات و اطلاعات، پشتیبان موثری برای ارایه خدمات و اجرای فرایندهای ستادی، تولیدی و فنی – مهندسی مجتمع پارس جنوبی است که با بهره‌گیری از سایر فناوری‌های روز و به کارگیری اصول نوین مدیریت علمی، ارزش آفرینی حداکثری از منابع گاز منطقه را تسهیل نموده و همگام با توسعه سیستمی و با به‌کارگیری اصول مهندسی فرایند، در کنار نوآوری و تحقیق و توسعه، زمینه‌ساز تحول دیجیتال شده و مقدمات ورود به عصر جدید صنعتی را فراهم می‌نماید.

 

 

اهداف استراتژیک فناوری ارتباطات و اطلاعات:

·       ارتقای قابلیت تصمیم‌سازی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی

·       ارتقای تعالی در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات

·       توسعه فناوری اطلاعات و سیستم‌های هوشمند

·       ارتقای امنیت اطلاعات

·       ارتقای پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

·       توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات

·       توسعه برونسپاری خدمات ICT

·       توسعه حاکمیت فناوری اطلاعات

  

  

شرح وظایف:

·       اجرای مکانیزه و یکپارچه فرآیندها در سطح مجتمع

·       اجرای نرم افزارها براساس معماری یکپارچه در بستر امن و سازگار

·       مدیریت بهینه دارایی‌ها در سطح مجتمع

·       مکانیزه کردن شاخص‌های بهینه شده جهت اندازه‌گیری حوزه‌های مختلف عملیات

·       ایجاد ساختار سرویس‌دهی متمرکز، قابل اندازه گیری و غیر وابسته در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات 

·       ایجاد ساختار سرویس‌دهی مستقل از معماری

·       ایجاد و پشتیبانی از  بستر ارتباطی رادیویی یکپارچه در گستره عملیات مجتمع

·       ایجاد و پشتیبانی بستر ارتباط تلفنی یکپارچه در سطح حوزه عملیات و خدمات مجتمع

·       ایجاد و پشتیبانی از مرکز مدیریت و مانیتورینگ عملیات در سطح مجتمع

·       ایجاد و پشتیبانی از مرکز داده امن، یکپارچه و توسعه پذیر در سطح مجتمع

·       تضمین دسترس‌پذیری 99.99 در اجرای مکانیزه سرویس‌ها و
   فرآیندهای کسب و کار

·       تضمین تداوم و پایداری سرویس‌ها و فرآیندهای کسب و کار به شکل
  برنامه‌ریزی شده

·       امکان تصمیم سازی براساس اطلاعات دقیق و زنده به شکل پیشران و
  پیشگیرانه

·       تضمین محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری در سطح فرآیندهای
  کسب و کار