مجتمع گاز پارس جنوبی/مدیریت ها/امور هماهنگی و نظارت بر تولید

شرح وظایف:

                     ·  کنترل تولید و هماهنگی صادرات

·       برنامه ریزی تولید و کنترل کمی و کیفی محصولات تولیدی

·       برنامه ریزی صادرات و مدیریت عملیات صادرات

·       هماهنگ کننده بین سکوهای دریایی، پالایشگاهها ومشتریان

·       تهیه گزارشات تولید و صادرات و ارائه به مراجع ذی صلاح

 

                ·  مدیریت ارتباط با مشتری

·       برقراری ارتباط با مشتری به منظور دریافت شکایات و انتظارت

·       پیگیری شکایات

·       ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان

     ·    نظارت بر سیستمهای اندازه گیری محصولات تولیدی

 

مأموریت:

              ·    هماهنگی و نظارت بر تولید و صادرات

 

اهداف استراتژیک:

·       افزایش رضایت مشتریان

·       بهبود پایداری تولید و تحویل به موقع

·       بهبود اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مشتریان

·       پالایش پایدار