سرآمد در عملیات، رقابت‌پذیر در تراز جهانی
ارزش آفرینی حداکثری از منابع گازی منطقه از طریق پالایش پایدار گاز طبیعی و تولید محصولات جانبی همراه با توسعه خدمات فنی دانش محور
1- رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی


2- قانون‌مداری


3- حفظ کرامت انسانی


4- توسعه فرهنگ HSE


5- تعهد و تعلق سازمانی


6- کار گروهی (تلاش جمعی)