بهمن نیا

غلامرضا بهمن نیا

رئیس هیأت مدیره
فرهنگ

هادی هاشم زاده فرهنگ

مدیر عامل و عضو اصلی هیأت مدیره
خرمدل

ایرج خرمدل

عضو اصلی هیأت مدیره
بیاتی

علی بیاتی

عضو اصلی هیأت مدیره
رئیسی

ابراهیم رئیسی

عضو اصلی هیأت مدیره
جمشیدا دانا

مهدی جمشیدی دانا

عضو اصلی هیأت مدیره
قدسی

محمد رضا قدسی

عضو اصلی هیأت مدیره
بابایی

محمد رضا بابایی

عضو علی البدل هیأت مدیره
شریفی

جمشید شریفی

عضو علی البدل هیأت مدیره
جولایی

محمد رضا جولایی

عضو علی البدل هیأت مدیره
یوسفی

علیرضا یوسفی

دبیر هیأت مدیره