معرفی پالایشگاه بر اساس طراحی ، نصب و راه اندازی :

پالایشگاه سوم یکی از پالایشگاه‌های زیر مجموعه مجتمع پالایشگاهی گاز پارس جنوبی است که عملیات توسعه آن در مردادماه 1379 به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های ENI، پتروپارس و نیکو واگذار شد.

طراحی، نصب و راه اندازی این پالایشگاه تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس بصورتEPC  به شرکت ENI ایتالیا و شرکت پتروپارس واگذار شد.

کلیه واحدهای این پالایشگاه در سال 83 بطور کامل راه اندازی و در 27 فروردین سال 1384 افتتاح گردید.