1-    معرفی پالایشگاه بر اساس طراحی ، نصب و راه اندازی :

پالایشگاه سوم یکی از پالایشگاه‌های زیر مجموعه مجتمع پالایشگاهی گاز پارس جنوبی است که عملیات توسعه آن در مردادماه 1379 به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های ENI، پتروپارس و نیکو واگذار شد.

طراحی، نصب و راه اندازی این پالایشگاه تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس بصورتEPC  به شرکت ENI ایتالیا و شرکت پتروپارس واگذار شد.

کلیه واحدهای این پالایشگاه در سال 83 بطور کامل راه اندازی و در 27 فروردین سال 1384 افتتاح گردید.

این مخزن در لایه ای به ضخامت 450 متر در عمق حدود 3000 متری زیر کف دریا قرار دارد و بین کشور ایران و قطر مشترک است و  با مساحت 3700 کیلومتر مربع در سمت ایران، 14 تریلیون متر مکعب، معادل %50 ذخایر گازی کشور و% 8 ذخایر گازی شناخته شده جهان را به خود اختصاص داده است. فاصله این مخزن تا سواحل ایران حدود 105 کیلومتر، گاز مخزن ترش و در 4 لایه و میزان H2S  آن حدود  ppmv 5000  است.

 

2-    مشخصات واحدهای پشتیبان

مراحل فرآورش عبارتند از:

·         جداسازی گاز و مایع در دو لخته گیر

·         تصفیه گاز (شیرین سازی با متیل دی اتانول آمین، نمزدایی با غربال مولکولی، تنظیم نقطه شبنم و جداسازی اتان)

·         تقویت فشار گاز صادراتی تا فشار مورد نیاز شبکه سراسری

·         تصفیه اتان

·         جداسازی و تصفیه پروپان و بوتان

·         تثبیت میعانات گازی

·         همچنین فرایندهای پشتیبان شامل واحدهای زیر است:

·         تولید و توزیع برق (2 توربین با سوخت دوگانه،‌2 توربین با گاز سوخت پرفشار، ظرفیت هر توربین:1/42 مگاوات)

·         واحد تولید و توزیع بخار و میعانات (6 بویلر با ظرفیت 160 تن بر ساعت و قابلیت تولید بخار کم فشار و پر فشار)

·         تاسیسات آبگیر (حوضچه ورودی، سیستم تولید و تزریق کلر و پمپهای انتقال آب دریا به پالایشگاه، 4 پمپ آب دریا هر کدام به ظرفیت 2000 متر مکعب بر ساعت)

·         ذخیره سازی میعانات گازی (4 تانک با سقف شناور، هر کدام به ظرفیت 60000 متر مکعب و1 تانک محصول نامنطبق با سقف ثابت و به ظرفیت 6300 متر مکعب، سه پمپ انتقال هر کدام به ظرفیت 2000 متر مکعب بر ساعت)

·         ذخیره سازی پروپان (دو تانک دو جداره برای ذخیره سازی با ظرفیت هر کدام 45000 متر مکعب و شش پمپ بارگیری هر کدام به ظرفیت 1250 متر مکعب بر ساعت )

·         ذخیره سازی بوتان (دو تانک دو جداره برای ذخیره سازی با ظرفیت هر کدام 35000 متر مکعب و شش پمپ بارگیری هر کدام به ظرفیت 1250 متر مکعب بر ساعت)

·         ذخیره و جامد سازی گوگرد (پکیج جامد سازی به ظرفیت 23 تن بر ساعت)

3-    تولیدات

·         سکوهای فاز 4و 5 برای تولید 2000 میلیون فوت مکعب گاز ترش طراحی شده و میزان تولیدات پیش بینی شده و واقعی در روز به شرح زیر است: (هم اکنون علاوه بر خوراک دریافتی از سکو حدود 5/5 میلیون متر مکعب در روز گاز ترش از پالایشگاه چهارم دریافت می شود)

·         گاز تصفیه شده (طراحی:50میلیون متر مکعب، واقعی: 5/52 میلیون متر مکعب)

·         میعانات گازی (طراحی: 77000 بشکه، واقعی: 67000 بشکه)

·         اتان (طراحی: 2600 تن، واقعی: 2550 تن)

·         پروپان (طراحی: 2000 تن، واقعی: 1960 تن)

·         بوتان (طراحی: 1200 تن، واقعی: 1210 تن)

·         گوگرد مذاب (طراحی: 400 تن، واقعی: 285 تن)

·         تجهیزات فراساحلی شامل موارد زیر است:

·         دو سکو، دو خط لوله دریایی 32 اینچ

      .         دو خط انتقال گلایکول 4 اینچ