پالایشگاه ششم (فازهای 15 و 16)
پالایشگاه ششم (فازهای 15و16) در شرقی ترین نقطه مجموعه پالایشگاه های پارس جنوبی در منطقه عسلویه قرار دارد.
قرارداد توسعه فازهای 15و16 در دی ماه 1385 بین شرکت ملی نفت و گازپارس به عنوان کارفرمای اصلی و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، صف، ایزوایکو و حفاری داناکیش به عنوان پیانکار طرح عملیات خشکی و دریا منعقد گردید. عملیات اجرایی این طرح در تیر ماه 1386 شروع شد .