پالایشگاه ششم (فازهای 15 و 16)
پالایشگاه ششم (فازهای 15و16) در شرقی ترین نقطه مجموعه پالایشگاه های پارس جنوبی در منطقه عسلویه قرار دارد.
قرارداد توسعه فازهای 15و16 در دی ماه 1385 بین شرکت ملی نفت و گازپارس به عنوان کارفرمای اصلی و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، صف، ایزوایکو و حفاری داناکیش به عنوان پیانکار طرح عملیات خشکی و دریا منعقد گردید. عملیات اجرایی این طرح در تیر ماه 1386 شروع شد .
با دریافت خوراک از خط پنجم سراسری گاز، ردیف اول گازی پالایشگاه ششم در تاریخ 2/9/92 با تزریق 8.5 میلیون استاندارد مترمکعب گاز به خط سراسری شروع به کار کرد و در تاریخ26/1/93ردیف دوم گازی در سرویس قرار گرفت و تزریق گاز به خط سراسری به MMSCMD17 افزایش یافت. 8 آذر 93 سکوی فاز 16 در سرویس قرار گرفت و ردیف سوم گازی در تاریخ 9/9/93 با خوراک سکو در سرویس قرار گرفت. ردیف چهارم گازی نیز با خوراک سکو در تاریخ 2/10/93 در سرویس قرار گرفت.
این پالایشگاه در تاریخ بیست و یکم دی ماه 1394 رسما توسط حجت الاسلام والمسلمین روحانی ریاست محترم جمهوری افتتاح گردید و در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه 1394 به SPGC تحویل موقت گردید.
فازهای 15 و16 هر کدام دارای یک سکو با 11 حلقه چاه می باشند. در حال حاضر سکوی فاز 15 با 7 حلقه چاه و سکوی فاز 16 با 10 حلقه چاه در سرویس می باشد.
برداشت اسمی از مخزن MMSCMD57 است که در حال حاضر از مخزن مشترک تقریبا MMSCMD50 گاز برداشت می شود.
عملیات :
ابتدا مایعات (شامل میعانات گازی، محلول آب حاوی LDHI) و گازها از هم جدا می شوند. میعانات گازی پس از تثبیت شدن در واحد 103 در مخازن ذخیره شده و سپس صادر می شود. گاز ورودی نیز ابتدا شیرین سازی و سپس عملیات خشک کردن روی آن انجام می شود. در مرحله بعد نقطه شبنم گاز با جداسازی هیدروکربن‌های سنگین تنظیم میشود. و در نهایت پس از جداسازی اتان که به سمت پتروشیمی ارسال می‌گردد ، گاز متان تولیدی فشرده سازی شده و به خط سراسری تزریق می شود.در ادامه نیز پروپان و بوتان جدا سازی شده که پس از ذخیره سازی در مخازن صادر می‌گردند.
محصولات تولیدی:
تولید اسمی روزانه: 50 میلیون مترمکعب گاز شیرین، 78هزار بشکه میعانات گازی، 2900 تن LPG (1800 تن پروپان و 1100 تن بوتان)، 2400تن اتان و 400 تن گوگرد
مشخصات واحدهای پشتیبانی پالایشگاه:
پالایشگاه ششم فاقد توربین گازی برای تولید برق بوده و برقی مصرفی از نیروگاه متمرکز بعثت تامین میشود. هچنین این پالایشگاه دارای 7 عدد دیگ بخار، 1 عدد مخزن سیستم آب آتش نشانی، 4 عدد مخزن ذخیره میعانات گازی می باشد. واحد شیرین سازی متمرکز در کنار دریا نیز آب شیرین مصرفی پالایشگاه را تامین می کند.