1-    معرفی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی (فازهای 17 و 18)

پالایشگاه هفتم در قسمت غربی سایت شماره 1 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی نزدیک به خروجی شرقی شهرستان عسلویه قرار دارد. کارفرمای ساخت این پالایشگاه همانند سایر پالایشگاه‌های این میدان عظیم گازی، شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکار اصلی اجرای آن کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران بوده است. این طرح بعد از پالایشگاه ششم بعنوان دومین طرحی است که می‌توان آن را یک پالایشگاه تمام ایرانی قلمداد نمود. قرارداد این پروژه در سال 86 نافذ گردید و اولین تولید گاز شیرین این پالایشگاه در روز اول بهمن ماه سال 93 و با گاز دریافتی از پالایشگاه چهارم صورت گرفت. در فروردین سال 96 پالایشگاه رسماً با حضور ریاست محترم جمهور افتتاح و به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان بهره‌بردار تحویل داده شد.