معرفی پالایشگاه دوم (فازهای 2و3)

عملیات توسعه فازهای 2و3 میدان گازی پارس جنوبی تاریخ 6/7/76 به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید. و در شهریور سال 81 با همکاری موثر متخصصین و نیروهای کارشناس شرکت ملی گاز بطور کامل راه اندازی و در 26 بهمن ماه سال 81 با حضور رئیس جمهور وقت آقای سید محمد خاتمی رسما" به بهره برداری رسید .