پالایشگاه نهم (فاز12)
طراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات دریایی و خشکی فاز 12 تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی با سازماندهی و استفاده از ظرفیت های پیمانکاری بزرگ داخلی و بین اللملی (مشارکت 66درصدی بخش داخلی)انجام گردید.
با تلاش و همت کارشناسان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اولین ارسال گاز شیرین این پالایشگاه در 22 اسفند ماه سال 1392به شبکه سراسری متصل گردید.