پالایشگاه نهم (فاز12)
طراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات دریایی و خشکی فاز 12 تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی با سازماندهی و استفاده از ظرفیت های پیمانکاری بزرگ داخلی و بین اللملی (مشارکت 66درصدی بخش داخلی)انجام گردید.
با تلاش و همت کارشناسان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اولین ارسال گاز شیرین این پالایشگاه در 22 اسفند ماه سال 1392به شبکه سراسری متصل گردید.
موقعیت جغرافیایی:
فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی با مساحتی در حدود 205 کیلومتر مربع در بلوک جنوب شرقی حوزه پارس جنوبی و حاشیه شرقی مرز آبی مشترک ایران و قطر قرار گرفته است. این فاز با برخورداری از ذخایر درجا معادل 600 میلیارد متر مکعب حدود 5 درصد از ذخایر میدان گازی پارس جنوبی را به خود اختصاص داده است .گازطبیعی تولیدی در این فاز با طی مسافت حدود 150 کیلومتر از بستر دریا به پالایشگاه خشکی به منطقه تمبک واقع در 15 کیلومتری شرق کنگان منتقل می شود.
پیمانکاران:
شرکت پتروپارس (پیمانکاری عمومی)

بخش خشکیEpc1: ساختمان های غیر صنعتی ،تاسیسات آتش نشانی و مخازن میعانات گازیکنسرسیوم نصر
Epc2: تاسیسات جانبی شامل، تامین آب ،گاز ،برق ،هوای ابزار دقیق، تامین نیتروژن بخار و تاسیسات دربافت و جداسازی گاز و مایعاتدیلم (کره)- سازه کیسون توسعه - شبکه های صنعتی ایران
 Epc3 :تاسیسات فرآیندی شامل : واحدهای شیرین سازی گاز، صادرات گاز و بازیافت و دانه بندی گوگردتکنی مونت(ایتالیا)- نارگان- گاما – درریز
بخش فراساحلیپایه سکوهاایزوایکو
عرشه هامهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
خط لوله دریایی و گوی شناور بارگیری میعاناتمهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

تاسیسات خشکی:
- 3 واحد لخته گیرهر یک به ظرقیت دو هزار متر مکعب و جدا سازی فشار بالا
- 6 ردیف واحدهای پالایش هریک به ظرفیت تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز شیرین در روز
- 3ردیف اصلی و یک ردیف پشتیبانی تثبیت میعانات گازی هریک به ظرفیت 40هزار شبکه در روز
- 6 ردیف احیاء و تزریق مونواتیلن گلایکول هر یک به ظرفیت 37 متر مکعب در ساعت
- 4ردیف بازیافت و سه واحد دانه بندی و بارگیری گوگرد هریک به ظرفیت 250 تن در روز.
- 4مخزن معیانات گازی هر یک به ظرفیت 600هزار بشکه و یک مخزن پیش تصفیه به ظرفیت 300هزار شبکه.
- 6دستگاه بویلرتولید بخار هر کدام به ظرفیت 270تن در ساعت/یک واحد تولید ازت به ظرفیت2200متر مکعب در ساعت
- 4دستگاه توربوکمپرسورفشرده سازی گاز هریک به ظرفیت 25میلیون متر مکعب در روز
- 3 واحد تصفیه ابهای ترش هر یک به ظرفیت 84 تن در ساعت.
- واحد تصفیه پساب های صنعتی شامل 110 متر مکعب در ساعت
تاسیسات دریایی:
حفاری 45 حلقه چاه شامل 43 چاه توسعه ای 3 چاه توصیفی جمعا به میزان 185 کیلومتر