پالایشگاه اول (فاز 1)
طراحی ، نصب و راه اندازی تاسیسات دریایی و خشکی فاز یک تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در بهمن ماه 1376 به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید. و راه اندازی این فاز در تیر ماه 1382 با همکاری موثر متخصصین و نیروهای کارشناس شرکت ملی گاز آغاز و در 20 آبان ماه سال 1383 توسط رئیس جمهور وقت آقای سید محمد خاتمی رسما مورد بهره برداری قرار گرفت .