1-    معرفی پالایشگاه بر اساس طراحی ، نصب و راه اندازی :

طرح توسعه فازهای 9و10 پارس جنوبی مربوط به پالایشگاه پنجم میباشد که در استان بوشهر ، شهر عسلویه و در کنار دریای خلیج فارس می باشد. این طرح شامل سه بخش اصلی تاسیسات دریایی، خطوط انتقال و تاسیسات خشکی است و توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC) و شرکت کره ایGS تحت نظارت شرکت نفت و گاز پارس (POGC) به عنوان مجری اصلی اجرا گردید .این طرح را می توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود که به شرح زیر به تفصیل توضیح داده می شود:

1-1 بخش دریایی طرح مشتمل بر 2 سکوی دریایی تولید گاز در فاصله 105 کیلومتری از عسلویه که هر یک از این دو سکو شامل 12 حلقه چاه اصلی برای تولید است.

1-2 بخش انتقال دریایی گاز به پالایشگاه نیز مشتمل بر 2 خط لوله 32 اینچی برای انتقال گاز ترش تولیدی به ساحل و نیز 2 خط لوله 4 اینچی جهت انتقال محلول اتیلن گلایکول به تاسیسات سرچاهی می باشد.

1-3 بخش خشکی طرح نیز متشکل از یک پالایشگاه برای تصفیه گاز ترش خوراک شامل واحدهای دریافت گاز، شیرین سازی، نم زدایی، بازیافت و تصفیه اتان، پروپان و بوتان، تثبیت میعانات، احیای گلایکول، تولید و دانه بندی گوگرد است که در نهایت گاز استحصالی از آن به خطوط لوله سراسری انتقال گاز فرستاده می شود.

       تاسسیات دریایی:

·         دو سکوی دریایی( شامل 2 × 12 چاه دریایی)

·         خطوط  لوله دریایی انتقال خوراک32 اینچی

·         خطوط لوله دریایی انتقال گلایکول 4 اینچی

بهره برداری از پالایشگاه طرح توسعه فازهای 9و10 در تاریخ 23/12/1387 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

 

2-    خوراک ورودی

خوراک پالایشگاه بر اساس مدارک طراحی به میزان 2000 MMSCFD می‌باشد که در حال حاضر با 10% افزایش ظرفیت انجام شده این میزان به 2150MMSCFD رسیده است.

در حال حاضر خوراک اصلی پالایشگاه (حدود 1920 تن در ساعت) از دو سکوی SPD10 , SPD11 دریافت می‌گردد که این خوراک یک ترکیب سه فازی مشتمل بر آب و گلایگول، گاز ترش و میعانات گازی می‌باشد که با یک انشعاب دریافتی در واحد 100 مقداری از گاز پالایشگاه چهارم (حدود 200 تن در ساعت)  با آن مخلوط می‌گردد.

 

3-    مشخصات واحدهای پشتیبان

·         6 دیگ بخار هر یک به ظرفیت 160 تن در ساعت

·         1 مخزن سیستم اب آتش نشانی با ظرفیت 9000 متر مکعب

·         4 مخزن ذخیره میعانات گازی هر یک به ظرفیت 60000 متر مکعب

·         1 واحد تصفیه اب شامل فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 1200 تن در روز ، خنثی سازی با ظرفیت 137 تن در روز و فاضلاب روغنی با ظرفیت 3168 تن در روز

·         3 عدد کمپرسور های هوای فشرده جهت تولید هوای مورد نیاز پالایشگاه وجود دارد که ظرفیت اسمی هریک 6900  NM3/h می‌باشد و همواره دو عدد در سرویس قرار دارند.

·         یک پکیج نیتروژن به ظرفیت تولید 1600 NM3/hr گاز و 300 NM3/hr نیتروژن مایع بر اساس فرآیند سردسازی هوا و جداسازی از اکسیژن انجام می‌شود.

·         آب مورد نیاز پالایشگاه از خلیج فارس از طریق واحد آبگیر  متمرکز در کنار دریا تامین می‌شود. مصرف آب پالایشگاه به صورت نرمال 5000 نرمال مترمکعب بر ساعت می‌باشد که بیشتر این مقدار پس از فرآیند خنک سازی در مبدلها به دریا بازگردانده می‌شود.

·         آب بدون املاح پالایشگاه از طریق سه پکیج MED با ظرفیت اسمی هریک 83100 کیلوگرم بر ساعت تامین می‌شود که همواره دو عدد از پکیج‌ها در سرویس قرار دارند.

·         آب بدون یون مورد نیاز  بویلرها از طریق واحد 127 با ظرفیت اسمی 135 مترمکعب بر ساعت تامین می‌گردد.

·         آب خوراکی در پالایشگاه از طریق اضافه نمودن نمکهای هیپوکلریت سدیم و کلرید کلسیم در واخد 128 تامین می‌شود که ظرفیت اسمی آن 50 مترمکعب در ساعت است.

·         آب خنک سازی در واحد 132 از طریق سردسازی با فرئون و به ظرفیت اسمی 520 مترمکعب در ساعت تامین می‌گردد.

·         واحد پساب شامل سه بحث پساب انسانی، پساب شیمیایی و کاستیک و پساب روغنی می‌باشد که ظرفیت هریک در زیر آمده است:

·         پساب انسانی: 50 مترمکعب در روز

·         پساب شیمیایی: 5 مترمکعب در ساعت

·         پساب روغنی: 120 مترمکعب در ساعت

·         برق پالایشگاه از طریق نیروگاه بعثت تامین می‌گردد که مصرف نرمال پالایشگاه حدود 1200 مگاوات ساعت می‌باشد.

·         برق پشتیبان پالایشگاه از طریق سه عدد ژنراتور دیزلی هر یک به ظرفیت 2.4 مگاوات تامین می‌شود.

 

   تاسیسات ساحلی (فازهای دوگانه) شامل :

·         واحد های دریافت و تثبیت میعانات گاز

·         واحد های شیرین سازی و نم زدایی گاز

·         واحد های بازیافت و تصفیه اتان

·         واحد های جداسازی ،تصفیه و نم زدایی گاز مایع ( پروپان و بوتان)

·         واحدهای بازیافت و دانه بندی گوگرد

·         واحدهای تولید آب ، بخار، هوا و تصفیه پساب

·         واحدهای تقویت فشار و ارسال گاز

·         واحدهای جانبی و مخازن ذخیره  سازی میعانات، پروپان و بوتان

 

4-    تولیدات

     میزان تولیدات :

·      گاز شیرین : به میزان روزانه 56 میلیون متر مکعب

·     میعانات گازی : روزانه80 هزار بشکه

·      اتان : روزانه 2600  تن

·      پروپان: روزانه  2180  تن

·      بوتان:  روزانه 1250 تن

·     گوگرد : روزانه 240 تن 

 از بین  این محصولات  میعانات گازی و پروپان  و بوتان تولیدی پالایشگاه  برای صادرات  در نظر گرفته  شده، گاز شیرین  به شبکه گازی  داخل کشور  تزریق  می شود که امکان صادرات آن  به خارج از کشور از طریق خطوط لوله IGAT  نیز وجود دارد، گاز اتان  به مجتمع پترو شیمی جم، مروارید و کاویان تحویل و گوگرد  نیز صادر  می شود.

 

5-    طرح ها و برنامه های توسعه ای

احداث ایستگاه سیستم های  اندازه گیری کمی و کیفی گاز خروجی پالایشگاه.