معرفی پالایشگاه بر اساس طراحی ، نصب و راه اندازی :

طرح توسعه فازهای 9و10 پارس جنوبی مربوط به پالایشگاه پنجم میباشد که در استان بوشهر ، شهر عسلویه و در کنار دریای خلیج فارس می باشد. این طرح شامل سه بخش اصلی تاسیسات دریایی، خطوط انتقال و تاسیسات خشکی است و توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC) و شرکت کره ایGS تحت نظارت شرکت نفت و گاز پارس (POGC) به عنوان مجری اصلی اجرا گردید .