1-    طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی پالایشگاه یازدهم ( فاز 13)

این پالایشگاه در سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی در بخش تنبک و 220 کیلومتری شهر بوشهر واقع است.

اجرای پروژه فاز 13 پارس جنوبی با مدیریت شرکت نفت و گاز پارس POGC و کنسرسیوم شرکت‌های پترو پایدار ایرانیان , مپنا و صدرا در تاریخ 20/04/1389 آغاز گردید. فعالیتهای پروژه طی قرارداد EPCCشامل خدمات  فنی و مهندسی از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی، تامین کالا، ساخت و نصب و مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه , پیش راه اندازی، راه اندازی و تست عملکردیمطابق با آخرین استانداردها و روش های اجرایی انجام گردیده است.