1-    طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی پالایشگاه یازدهم ( فاز 13)

این پالایشگاه در سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی در بخش تنبک و 220 کیلومتری شهر بوشهر واقع است.

اجرای پروژه فاز 13 پارس جنوبی با مدیریت شرکت نفت و گاز پارس POGC و کنسرسیوم شرکت‌های پترو پایدار ایرانیان , مپنا و صدرا در تاریخ 20/04/1389 آغاز گردید. فعالیتهای پروژه طی قرارداد EPCCشامل خدمات  فنی و مهندسی از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی، تامین کالا، ساخت و نصب و مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه , پیش راه اندازی، راه اندازی و تست عملکردیمطابق با آخرین استانداردها و روش های اجرایی انجام گردیده است

      سهم هریک از شرکت های کنسرسیوم از پروژه فاز 13:

·         شرکت پترو پایدار ایرانیان: 32/68 %

·         شرکت صدرا:  83/20 %

·         شرکت مپنا:  85/10 %                                                                                                         

    اجرای پروژه در چهار بخش اصلی به شرح زیر تقسیم گردیده است:

1) سکو و تاسیسات دریایی        Offshore Platform

2)      خطوط لوله دریایی                Offshore Pipeline

3)     تاسیسات خشکی                 Onshore Facilities

4)      حفاری                                  Drilling

 

1-1 سکو،تاسیسات و خطوط لوله دریایی

·         این بخش شامل چهار سکوی مستقل می باشد که مشخصات هر یک عبارت است از:

·           سازه پایه سکو(Jacket) به وزن تقریبی 1200 تن 

·           عرشه سکو(Deck) به وزن تقریبی 2500 تن

     این چهار سکو مجهز به تاسیسات ذیل می باشند:

·         38حلقه چاه جهت تولید 2000 میلیون فوت مکعب گاز در روز

·           تفکیک کننده سه فاز(گاز- میعانات گازی- آب) جهت آزمایش چاهها

·           دو واحد تفکیک کننده سه فاز(گاز- میعانات گازی- آب) جهت جداسازی آب همراه گاز

·           تصفیه کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل از تخلیه به دریا

·           سکوی مشعل یک پایه در فاصله 170 متری از سکوی اصلی و پل های ارتباطی جهت تخلیه اضطراری

 

1-2 خطوط لوله دریایی Offshore Pipeline

      شامل دو خط لوله اصلی سه فاز( گاز-میعانات گازی و MEG) و همچنین خطوط لوله انتقال MEGاز خشکی به سکو به شرح ذیل می باشد:

·         دو خط لوله 32 اینچی هریک بطول تقریبی 90کیلومتر

·         دو خط لوله 5/4 اینچی هریک بطول تقریبی 90کیلومتر جهت انتقالMEG به سکو

·         دو خط لوله دریایی 18 اینچ کربن استیل جمعا ً بطول 14 کیلومتر به همراه خط MEG مربوطه بین سکوهای اصلی و فرعی

 

1-3 تاسیسات خشکیOnshore Facilities

 بخش خشکی که 195 هکتار مساحت دارد و در سایت دو منطقطه پارس جنوبی واقع شده است شامل واحدهای فرآیندی و پشتیبانی به شرح ذیل می باشد:

        سیلابه گیر

         شش واحد احیای مواد MEG و ارسال مجدد آن به سکوها توسط خطوط لوله 5/4 اینچی

        دو واحد اصلی تثبیت میعانات گازی هریک با ظرفیت 40000 بشکه در روز

         چهار ردیف گازی هریک شامل واحدهای شیرین سازی- نم زدائی- تبرید گاز با ظرفیت هر ردیف 500 میلیون فوت مکعب در روز

         دو واحد جداسازی و تصفیه LPG

         دو واحد تصفیه گاز اتان

         واحد جداسازی گازهای اسیدی از آب

        هشت دستگاه کمپرسور صادرات جهت تزریق گاز به خط سراسری

         چهار واحد بازیافت گوگرد از گازهای اسیدی

         یک واحد گرانول سازی گوگرد

        واحدهای پشتیبانی شامل شش دستگاه بویلر, سه دستگاه کمپرسور هوا, یک واحد تولید نیتروژن

        واحدهای offsite شامل مخازن ذخیره مواد شیمیایی, مشعلها, حوضچه سوزا, مخازن ذخیره  میعانات گازی و LPG

        واحد تصفیه پساب

        چهار مخزن ذخیره میعانات گازی به مجموع ظرفیت  240000متر مکعب

        دو مخزن ذخیره پروپان به مجموع ظرفیت 90000متر مکعب

        دو مخزن ذخیره بوتان به مجموع ظرفیت 70000متر مکعب

 

1-4 حفاری Drilling

این بخش شامل انجام عملیات حفاری به شرح ذیل می باشد:

·          تاسیسات لازم جهت کاوش منطقه، تهیه اطلاعات و برآوردهای مورد نیاز

·          تاسیسات لازم جهت حفر  38 حلقه چاه جهت تولید 2000 میلیون فوت مکعب گاز در روز

 

2-    اهداف تولیدی طرح:      

·         استخراج روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز غنی از مخزن شامل محصولات ذیل :

·         پالایش و تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین

·         تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی

·         تولید روزانه 2900 تن  گاز مایع LPG

·         تولید روزانه 2750 تن  اتان به منظورتامین خوراک واحدهای پتروشیمی

·         تولید روزانه 400 تن گوگرد