جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان کارگاه ابزاردقیق و برق پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/9024

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث ساختمان کارگاه ابزاردقیق و برق پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث ساختمان کارگاه ابزاردقیق و برق پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 48.17 d0e4d0f4-1e48-464b-8454-34331007739d.pdf
ارزیابی کیفی 514.71 8a76b44f-c908-46fb-bd88-e210ba0de675.pdf
آگهی سایت 123.80 a542fd6a-7d15-4ec6-8e19-4ead5b407370.pdf