جزییات مناقصه و مزایده

P/F:POSITIONER "MASONEILAN"

مناقصه

98/162

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F:POSITIONER "MASONEILAN"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F:POSITIONER "MASONEILAN"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 190.00 46ddc2cb-388a-477a-ac6e-cdc6b5f3a0fd.doc
آگهی سایت 88.00 a5c23f59-4609-44fd-839e-40740fa1d9b5.pdf