جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی کمپرسور ساخت شرکت کوپلند

مناقصه

98/131

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی کمپرسور ساخت شرکت کوپلند

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی کمپرسور ساخت شرکت کوپلند

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.50 b9fe98c1-338a-468e-aeeb-c8ac42027448.doc
آگهی سایت 28.10 9507eae8-1071-4d3b-94de-65d3260f489f.docx