جزییات مناقصه و مزایده

اقلام Level Transmitter ساخت شرکت Endress Hauser

مناقصه

98/179

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

اقلام Level Transmitter ساخت شرکت Endress Hauser

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اقلام Level Transmitter   ساخت شرکت  Endress Hauser

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.50 3ab16923-1bc3-4931-814a-230f6653dae4.doc
آگهی سایت 80.50 077c3fe0-ff8c-4696-a0a2-abbab42122ea.doc