جزییات مناقصه و مزایده

خرید، نصب، راه اندازی و آموزش ANALYZER FOR STACKS ONLINE

مناقصه

98/019R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید، نصب، راه اندازی و آموزش ANALYZER FOR STACKS ONLINE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید، نصب، راه اندازی و آموزش ANALYZER FOR STACKS ONLINE           

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 304.54 7f80affe-7870-4959-be5b-adb4893ab6be.pdf
آگهی سایت 374.39 43c44ff6-2eba-425d-8188-1ff2ad8bd592.docx