جزییات مناقصه و مزایده

PLATE CARBON STEEL

مناقصه

98/32R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PLATE CARBON STEEL

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PLATE CARBON STEEL