جزییات مناقصه و مزایده

ROD STAINLESS STEL316&CARBON STEL&TEFLON&PTFE

مناقصه

98/26R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ROD STAINLESS STEL316&CARBON STEL&TEFLON&PTFE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ROD  STAINLESS STEL316&CARBON STEL&TEFLON&PTFE