جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر پمپ و الکتروموتور 101B 148-P-103C, پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

95/5034

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر پمپ و الکتروموتور 101B 148-P-103C, پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تعمیر پمپ و الکتروموتور 101B 148-P-103C,  پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 50.63 6f2a5e09-6eb1-4cbf-a249-8b7dde6cb19c.docx
آگهی سایت 489.01 715d36ad-daf4-44dd-8a77-fe3acf9def07.docx
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 2045.21 57369e9e-5636-4291-89a5-de48e7f24d3c.pdf