جزییات مناقصه و مزایده

FIRE&GAS DETECTION SYSTEM ساخت شرکت ZELLWEGER

مناقصه

98/169

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FIRE&GAS DETECTION SYSTEM ساخت شرکت ZELLWEGER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

FIRE&GAS DETECTION SYSTEM   ساخت شرکت  ZELLWEGER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 203.00 eaba7d2c-c1b5-419f-b21a-547196e71325.doc
آگهی سایت 80.50 b71df661-a31e-460f-abb8-fd9a00c5e0f4.doc