جزییات مناقصه و مزایده

خرید روغن توتال

مناقصه

98/148

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید روغن توتال

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید روغن توتال

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 186.00 418bf1b4-3e71-4c5c-9f4f-dfec9cc71c0b.doc
آگهی سایت 94.00 6dad8b41-c5ad-48e7-a9df-28a819b17597.doc