جزییات مناقصه و مزایده

" ELECTRICAL MOTOR "

مناقصه

98/049tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" ELECTRICAL MOTOR "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" ELECTRICAL  MOTOR  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.00 ce713f34-167b-49c7-88b4-7191ca18408f.doc
آگهی سایت 81.00 7c683a50-431f-4406-bac5-16b13e374cfa.doc