جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی مبدل صفه ای (PLATE HEAT EXCHENGER)

مناقصه

98/003R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی مبدل صفه ای (PLATE HEAT EXCHENGER)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی مبدل صفه ای (PLATE HEAT EXCHENGER)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 195.50 a40e6757-cc7c-417d-9899-848d62401aaf.doc
آگهی سایت 80.50 a6bd3dc9-38eb-42ab-9e78-ca7a51d64de9.doc