جزییات مناقصه و مزایده

الکترو موتور ضد انفجار

مناقصه

98/012R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

الکترو موتور ضد انفجار

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

الکترو موتور ضد انفجار

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.12 e611252b-b5d2-4c12-92e0-7ea1b2679b3d.docx
آگهی سایت 47.27 993e96c2-f558-470e-8f87-49f7a32a6db2.docx