جزییات مناقصه و مزایده

VALVE FOR BFW PREHEATER

مناقصه

98/007R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

VALVE FOR BFW PREHEATER

عنوان اندازه (KB)
اسناد استعلام ارزیابی کیفی 218.89 ae3525ea-f541-450c-a280-196735d3f067.pdf
آگهی فراخوان مناقصه 49.46 135b5a0f-b92f-4a91-b324-cd731fc19bcc.docx