جزییات مناقصه و مزایده

BUS DUCT FOR 3-TR-3411

مناقصه

98/009R9 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BUS DUCT FOR 3-TR-3411

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

BUS DUCT FOR 3-TR-3411

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 223.14 39e9ef71-649d-41b3-9ff7-158e57f106f3.pdf
آگهی سایت 49.55 ce75c0f6-bbf8-496c-a365-42370f6dd828.docx