جزییات مناقصه و مزایده

" REFRIGERANT GAS"

مناقصه

96/004tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" REFRIGERANT GAS"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" REFRIGERANT GAS"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.50 559e08a8-172f-47d3-a01e-2477a7b94663.doc
آگهی سایت 82.00 4d711a6c-0d26-45e1-9a04-b59633c69993.doc