جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان امحاء و ضایعات محیط زیست پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/2067tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث ساختمان امحاء و ضایعات محیط زیست پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث ساختمان امحاء و ضایعات محیط زیست پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 133.50 9a02f692-b74f-48ea-8d15-c2b613b19668.doc
ارزیابی کیفی 1646.56 95543b71-58c2-46b1-8940-85a0d72900db.pdf
آگهی سایت 781.97 5e29d767-c3a8-4b74-84d8-a9650f8da104.pdf