جزییات مناقصه و مزایده

" PLUG AND SOCKET CES "

مناقصه

98/087

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" PLUG AND SOCKET CES "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" PLUG AND SOCKET CES  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 208.00 2c108aa3-ba90-4848-b282-0980c358506c.doc
آگهی سایت 81.00 55d42429-d9cb-4c1b-9cb6-b846bbb2a05a.doc