جزییات مناقصه و مزایده

خرید Tube For Desalination Package پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/007R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Tube For Desalination Package پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید  Tube For Desalination Package  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 195.45 de9f1fa2-a615-4e7d-b8af-6758d582ca62.pdf
آگهی سایت 105.95 4a375ff8-703c-481c-b544-2be6ae4c5297.pdf