جزییات مناقصه و مزایده

پرژکتور روشنایی

مناقصه

98/011R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

پرژکتور روشنایی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

پرژکتور روشنایی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.75 1bdcbca1-db43-4431-be51-d08d6541b745.docx
آگهی سایت 46.26 b9391b24-9964-4c89-ae65-893360ebfd34.docx