جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع اتصالات (ELBOW و FLANGE) از سازندگان داخلی

مناقصه

98/154

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع اتصالات (ELBOW و FLANGE) از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع اتصالات (ELBOW و FLANGE) از سازندگان داخلی


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 180.00 19a47ee4-0447-46b8-9a95-254218803f64.doc
آگهی سایت 24.66 57fbd934-349f-469b-b1ae-236ec2af1448.docx