جزییات مناقصه و مزایده

TUBE (الزاماً ساخت تولیدکنندگان داخلی)

مناقصه

98/005R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

TUBE (الزاماً ساخت تولیدکنندگان داخلی)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

TUBE (الزاماً ساخت تولیدکنندگان داخلی)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.84 2d705e2a-aa57-4d1f-9c37-a9bc19ed751d.docx
آگهی سایت 46.14 955b9c9b-9321-4c9d-8e90-769ba4409176.docx