جزییات مناقصه و مزایده

ابزارآلات طناب بندی

مناقصه

98/028R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ابزارآلات طناب بندی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ابزارآلات طناب بندی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1527.09 9f6e2d66-bcd5-44ab-8a10-c0ff0d10ad45.pdf
آگهی سایت 88.50 b1fac5b5-1bc1-44ed-8a34-949752afc68e.doc