جزییات مناقصه و مزایده

خرید اقلام کارگاهی ابزار دقیق پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/010R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید اقلام کارگاهی ابزار دقیق پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید اقلام کارگاهی ابزار دقیق پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی