جزییات مناقصه و مزایده

خرید، نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد (ACS)

مناقصه

98/005R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید، نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد (ACS)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید، نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد (ACS)          

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 201.78 820f4402-82da-4e34-a578-e8509434b6fd.pdf
آگهی سایت 581.17 6560d24e-0af8-4184-b6b3-b24852e76eb0.docx