جزییات مناقصه و مزایده

خرید ONLINE H2S ANALYZERS پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/012R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ONLINE H2S ANALYZERS پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید ONLINE H2S ANALYZERS پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 249.14 99ca4075-ead4-4483-82ed-0fbe944045db.pdf
آگهی سایت 96.95 16a38047-f2ae-42ee-9377-c02066b902d1.pdf