جزییات مناقصه و مزایده

ساخت: TUBE BUNDLE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

96/013R2 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ساخت: TUBE BUNDLE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ساخت: TUBE BUNDLE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 247.39 caf6d084-2e82-495c-a372-4f59133a65de.pdf
آگهی سایت 110.03 faa9cd17-e1c4-4033-b3f7-8e9e6ff1165b.pdf