جزییات مناقصه و مزایده

خرید GATE VALVE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/013R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GATE VALVE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید GATE VALVE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 245.89 91ff8308-4d71-4f94-ac96-4bcc7b9fe5a8.pdf
آگهی سایت 105.13 a154b895-7cfb-4211-bccc-b7e8919e5733.pdf