جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری کلیه وسایل نقلیه و راهبری جایگاه‌های سوخت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/858

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری کلیه وسایل نقلیه و راهبری جایگاه‌های سوخت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری کلیه وسایل نقلیه و راهبری جایگاه‌های سوخت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 273.00 8f7b5749-1904-4077-a660-725dca68e43b.doc
آگهی سایت 657.74 7d481222-04a2-441f-9a97-149d00c013cb.pdf