جزییات مناقصه و مزایده

قطعات "PAXMAN"

مناقصه

98/132

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

قطعات "PAXMAN"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

قطعات    "PAXMAN"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 204.50 cfc95880-2b57-4e62-b6ce-8ab5f3fc65cb.doc
آگهی سایت 25.04 c5d17605-0c5b-442b-bc5a-3c60a7cff8f1.docx