جزییات مناقصه و مزایده

" خرید دستگاه سولفور آنالایزر "

مناقصه

97/010tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" خرید دستگاه سولفور آنالایزر "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" خرید دستگاه سولفور آنالایزر "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 197.00 5ee4d49a-e3fc-41fa-897f-dd4e2927e9e8.doc
آگهی سایت 81.00 de469b42-de77-4b70-a47d-b52cfcb74222.doc